Jak pracuji

 

Každý klient je inviduální, a proto i moje práce se odvíjí podle potřeb a situace klienta s ohledem na jeho psychické a fyzické zdraví tak, aby práce byla účinná a pro všechny bezpečná.

Nejsem zastánce otvírání minulých životů, přesto je toto velmi časté téma k rešení, protože minulé životy ovlivňují náš současný život. S minulými životy pracuji bezpečně bez použití hypnózy. Méně násilně než při běžné regresní terapii s tím, že minulé životy můžeme řešit, ale nemusíme do nich přímo vstupovat. Pro mnohé klienty je pojem "minulý život" očekávání mystických a zvláštních zážitků, prožitků a informací. Ne všichni jsou připraveni na mnoho informací z minulých životů. Naopak ti, kteří jsou duchovně na vyšším stupni, mohou z minulých životů čerpat informace a zkušenosti, protože je již pochopí a zpracují.

V minulých životech máme mnoho negativních zkušeností. Nejčastěji se v nás projevují jako strachy a fóbie (pavouci, voda, oheň, stísněný a uzavřený prostor, strach z řízení auta, cestování letadlem, strach ze psa aj.) Mnozí znají pojem karma či zátěž, kterou si nesou k řešení do současného života, k dořešení, odžití nebo prožití. Někdy se tato zátěž může projevovat i v rámci zdravotních problémů ať už osobních nebo jako zátěž celé rodiny - rodová linie - patří sem mnoho nádorových onemocnění a jiných diagnóz.

Všechno, co se děje, má svůj řád a smysl a je v rámci mnoha zákonů a zákonitostí, které se mezi sebou prolínají a nesmí se porušovat.  Č i s t i t   a   ř e š i t   ANO. Což je smysl a účel mé práce.

Stejná diagnóza problému či nemoci má jiné řešení a postup u každého z vás s ohledem na mnoho jiných vlivů. Proto se musí pracovat a tedy pracuji s každým klientem  v e l m i   i n d i v i d u á l n ě .

  • Součástí sezení je i kompletní energetické čistění všech těl (fyzické, energetické, mentální, emoční a psychické) a kontrola aury.
  • Nabízím opravu a speciální čistění a upravení energetického těla po těžších vážnějších dopravních nehodách, operacích, amputacích...

 

Ideální jako podpora k oficiální uznávané léčbě a postupům.