Zajímavá četba

 
Je potřeba si uvědomit, že veškerá dostupná literatura má pro mnoho lidí hlavně informační charakter. Záleží na každém, co je pro něho vhodné a na jakém stupni duchovního vývoje se nachází a jak informace chápe a může je použít pro svůj rozvoj.
Hlavním principem většiny knih je dovedení k pochopení hlavní myšlenky, což bývá často velmi jednoduché.